Er komt sneeuw, maar waar en hoeveel?

Maandag nemen de sneeuwkansen in het oosten van het land flink toe. Toch zijn de verschillende computerberekeningen er nog niet overuit waar de meeste sneeuw valt. Iedere 6 of 12 uur berekenen de verschillende weermodellen waar de sneeuw gaat vallen en het gebied met de meeste sneeuw schuift nog wat heen en weer. Wel is duidelijk dat het (zuid)oosten van het land de grootste kans op sneeuw heeft (1 tot 10cm).

Het KNMI heeft in de afgelopen nacht de verschillende modellen opnieuw beoordeeld:
In de Hir00 Uitvoer zien we nu maandag een sneeuwgebied ontstaan, grofweg 50 km ten weerszijden van de lijn Zaandam-Doetinchem. In het centrum van de zone tot en met dinsdag 00 UTC 5-10 cm, het meeste in het oosten. Locatie vrijwel vergelijkbaar met de EC18 Uitvoer, hoeveelheden iets minder. In de Hir18 Uitvoer was er vrijwel geen sneeuw te zien. EC 2712 Eps kansen op => 1 cm 40-70%, de hoogste kans in het (zuid)oosten.
Het is in de GFS Uitvoer al enige tijd consistent aanwezig, op een wat zuidelijker positie, met vergelijkbare hoeveelheden. Glameps 2712 Uitvoer: alleen kans in het ZO. NorlamEps 2718 Uitvoer: ca 50% kans op => 1 cm/6 uur, vergelijkbare band als Hir00 Uitvoer.

Dit sneeuwgebied is iets om voor maandagmiddag/avond terdege rekening mee te houden. De onzekerheid compliceert de verwachting. Een ander aspect is dat het gebied niet "geadvecteeerd" wordt, maar ter plaatse ontstaat. 

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • NuJIJ
  • Twitter